ඇනෙස්පා DX

සෑම දිනකම උණුදිය නිකේතනයක සන්සුන් හැඟීම භුක්ති විඳින්න! ඇනෙස්පා ඛනිජ-අයන ජලයේ සුවපහසුව අත්විඳින්න

අවශේෂ ක්ලෝරීන් 100% ක්ම පාහේ ඉවත් කරයි.

කාට්රිජ් පිරිසිදු ක්‍රමවේදය ක්ලෝරීන් සහ බැක්ටීරියා කාර්යක්ෂම ලෙස ඉවත් කර ඔබට නැවුම්, ප්‍රබෝධමත් හැඟීමක් ලබා දේ.

මෙහි අන්තර්ගත ස්වාභාවික උණුදිය ලිං අමුද්‍රව්‍ය හා ඛනිජ ලවණ, ඔබට ප්‍රසන්න උණුදිය ලිං අත්දැකීමක් ලබා දෙන අතර ඛනිජ අයන ජලයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නා බවත් ඔබට හැඟේ. පහසුව භුක්ති විදින්න!

සමේ පිරිහීම සහ දුඹුරු ලප වලට එරෙහිව අධි ක්‍රියාකාරී වේ.

නළ ජලයේ හානිකර බලපෑම් වලින් ඔබේ සියුම් සම ආරක්ෂා කරගන්න. සක්‍රීය අඟුරු පෙරණය ෆුටාමා-සෙරමික් අභ්‍යන්තර පෙරණය.

Anespa

මිලදී ගැනීමේ විමසීම්

* කලාපය / රට අනුව මිල / ආකෘතිය වෙනස් වේ

Watch Expert Opinions on Kangen Water

Why Enagic is Best
Dr Michael Donladson
Dr. Michael Explains the water
Dr. Hiromi Shinya ~ Kangen Alkaline Water
Dr. Hiromi Shinya ~ Kangen Alkaline Water
Fitness Experts on Kangen Water
What Doctors are saying about Kangen Water
Dr Horst Filtzer, MD Endorses Kangen Water
Dr Carpenter Benefits of Kangen Water
Dr Tim McKnight
Dr Tim Goodwin chiropractor
Kangen Water - Use in Restaurants